Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Närbild på lågorna från en trädgårdsgrill.

Eldningsförbud i Örebro län

Från och med tisdag 3 juli kl. 08.00 råder eldningsförbud i hela Örebro län. Det är det varma vädret som gör att antändningsrisken och spridningsrisken är mycket stor. Eldningsförbudet gäller tills vidare. Här får du mer information om vad eldningsförbudet innebär.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Örebro län från och med 3 juli kl. 08.00. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

  • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive kommun.
  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Frågor och svar om eldningsförbudet

Får jag grilla på min innergård?
Ja, det går bra att grilla på fastighetsägarens mark. Hyresvärden kan ha andra regler men det har inget med eldningsförbudet att göra.

Får jag använda stormkök eller muurikka?
Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista.

Får jag grilla i en park eller på allmän plats?
Nej

Får jag grilla i iordningsställd grillplats i naturreservat eller på någon annans mark?
Nej

Får jag grilla i en trädgårdsgrill på en campingplats?
Nej, en camping räknas inte som egen tomtmark.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?
Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekomenderas du som arbetar i skogen att:

  • ta med brandvakt
  • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
  • byta till andra objekt
  • undvik att arbeta ensam.

Får skogsbolag köra med maskiner i skogen?
Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsen

Beslutet om eldningsförbud togs av Länsstyrelsen

Det är Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster, som beslutat om eldningsförbud.
Eldningsförbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet på Länsstyrelsens webbplats.

Senast publicerad: 2018-07-25