Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Distansundervisning för årskurs 3-6 på Mullhyttans skola 24-26 mars

Sjukfrånvaron bland personalen är nu så stor att endast tre pedagoger är på plats. Förskoleklass samt årskurs 1 och 2 har undervisning i skolan.

Vårdnadshavare till elever som har distansundervisning kommer att bli kontaktade under dagen för att få mer information. Från och med imorgon, onsdag, har även årskurs 3 distansundervisning.

Elever som inte kan vara hemma är välkomna till skolan

Det kan finnas flera orsaker till att distansundervisning inte är möjlig för alla elever. De elever som inte kan vara hemma är välkomna att ha sin undervisning i skolan som vanligt. Kontakta ditt barns mentor så att vi kan göra en bra planering.

Beslut om distansundervisning beror på personalläget

Anledningen till att årskurs 3-6 har distansundervisning beror på att det inte går att bedriva undervisning på plats för alla klasser när vi har så få lärare. I dagsläget jobbar tre ordinarie personal. Nio medarbetare är hemma, varav tre har konstaterad covid-19.

Elever som har distansundervisning kan komma till skolan för att äta lunch.

Frågor och svar

Lekebergs kommun kan i samråd med smittskyddsläkare besluta om att stänga en skola för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19. Lekebergs kommun har haft kontakt med smittskyddet som gör bedömningen att det inte är aktuellt att stänga skolan baserat på den smittspridning som finns.

Fördjupad information om vilka regler som gäller för skolor under coronapandemin.

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Därför har vi undervisning på plats i så stor utsträckning som möjligt.

Distansundervisningen på Mullhyttans skola beror på att vi inte har personal för att kunna bedriva undervisning på plats i skolan för alla klasser. På de andra skolorna så har vi personal för att kunna ha undervisning på plats.

Senast publicerad: