Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Mer information

Lekebergs kommun följer utvecklingen om covid-19 och har en krisledningsstab som arbetar med hanteringen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den information som finns kan snabbt förändras och vi rekommenderar att du besöker:

www.krisinformation.se för att läsa aktuell och bekräftad information från flera myndigheter.

www.1177.se för råd om vård.

Folkhälsomyndigheten för information och riktlinjer.

Senast publicerad: 2020-03-25