Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Dags att skörda med skördemaskin? Tänk på detta innan du sätter igång!

Skördetröska

Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet eftersom gnistbildning kan ske. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder. Läs om detta på Länsstyrelsens hemsida.

Senast publicerad: 2018-07-25