Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Dags att nominera till Kulturpriset och Ungdomsledarpriset 

Känner du till en person eller förening som du skulle vilja nominera till Kulturpriset 2019 eller till Ungdomsledarpriset 2019? Sista dag för nominering är 17 mars.

Bukett med blommor i ljusa färger mot vit bakgrund

Kulturpris 2019

Kultur- och bildningsnämndens kulturpris är avsett att gå till en person eller förening som under längre tid utvecklat det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun. Insatserna ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Prissumman är 10 000 kronor. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt kulturändamål och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

Läs mer om kulturpris, regler och nominering här

Ungdomsledarpris 2019

Kultur- och bildningsnämndens ungdomsledarpris är avsett att gå till en person eller förening som särskilt har bidragit till ett levande utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdom i Lekebergs kommun. Insatsen ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Prissumman är 10 000 kr. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt fritidsändamål för barn och ungdom och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

Läs mer om ungdomsledarpris, regler och nominering här

Senast publicerad: