Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En bild på coronaviruset.

Coronapandemin: detta gäller just nu

Sidan uppdaterades 17 januari, klockan 15:24.

Symtomfria hushållskontakter till en som är smittad kan slippa karantän och tiden för dem som behöver vara hemma minskas från sju till fem dagar. Dessutom gäller testning enbart prioriterade grupper. Det är några av de nya förändringar som nu kommer att gälla i Region Örebro län från och med fredag den 21 januari.

Följande förändringar införs i Region Örebro län från och med fredag den 21 januari

Symtomfria hushållskontakter som undantas från förhållningsregeln att inte gå till arbete eller skola:

 • Personer vaccinerade med en påfyllnadsdos (dos 3)
 • Personer som haft covid-19 senaste tre månader
 • Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskreducerande åtgärder.

För de som behöver vara hemma från arbete eller skola när någon i hushållet är sjuk kortas tiden till fem dagar räknat från det att personer i hushållet fick symtom.

Hur länge ska man vara hemma vid sjukdom och symtom?

Den som har covid-19 ska stanna hemma i minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd.
Den som har symtom och inte testas ska stanna hemma i minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd.

Testning för covid-19 rekommenderas vid symtom för följande grupper i Örebro län

 • Patienter och omsorgstagare.
 • Inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
 • Personer som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Även elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer rekommenderas testa sig vid symtom.

För den som har symtom, inte är prioriterad för PCR-testning och istället tar ett självtest (antigentest) behöver ett positivt provsvar inte följas upp med ett PCR-test. Vid negativt självtest behöver man ändå bete sig som om man är smittad och stanna hemma i fem dagar

Har du haft covid-19 senaste tre månaderna behöver du inte testa dig.

Från och med den 12 januari har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

 • Privata sammankomster
  Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.
 • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus.
  Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.
 • Inresor
  Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

  Övriga nya åtgärder som gäller från den 12 januari, genom beslutade ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus
  Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • Mässor
  För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • Serveringsställen
  Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
 • Vuxna personer
  Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Cuper och läger inomhus
  Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • Vuxenutbildningar och lärosäten
  För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.


  Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:
 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
  Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

De nya rekommendationerna i sin helhet kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats

Maxtak på 20 personer införs vid uthyrning av platser för privata sammankomster från 2022-01-12 och till och med 2022-02-15.

För cuper och läger sker ingen uthyrning av lokaler från 2021-12-23 och till och med 2022-01-31.

Var uppmärksam på symtom, stanna hemma och testa dig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
 • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.

 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Du kan testa dig utan att boka tid. Utanför vårdcentralerna i länet finns lådor där du kan hämta testkit för egenprovtagning. Du lägger tillbaka testet i lådan när du är färdig och registrerar ditt prov på 1177.se med e-legitimation. Lådornas öppettider och mer information finns på 1177.se

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Det kostar inget att vaccinera sig.
På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 i syfte att minska spridningen av smittan. Vaccinera dig om du kan.

I Region Örebro län kommer alla att erbjudas en tredje dos vaccin. På 1177 Vårdguiden ser du vilka grupper som erbjuds påfyllnad av sitt vaccin just nu.

Lekebergs kommuns sjuksköterskor vaccinerar boende på SÄBO och personer med hemsjukvård. Övriga bokar själva tid för vaccination och vaccinerar sig på de vaccinationsställen som finns i länet.

Alla barn har rätt till undervisning och ett socialt sammanhang i förskolan, men för att det ska kunna vara så behöver alla ta ansvar och följa de rekommendationer som gäller för att undvika smittspridning.

Lekebergs kommun följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Här kan du läsa vad som gäller vid vårterminens start 2022.

Varje förskola kan på grund av lokala förutsättningar ha lite olika regler. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att prata med ditt barns rektor eller pedagog.

Det här gäller för barn i förskolan

Friska barn ska vara i förskolan. Sjuka barn ska vara hemma.

Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. De bör stanna hemma vid nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Barnet kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn.

Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.

Är barnet hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 får barnet förhållningsregler från hälso- och sjukvården. Barnet ska stanna hemma i sju dygn, oavsett symtom. Generellt rekommenderas inte testning

Alla barn har rätt till undervisning och ett socialt sammanhang i skolan, men för att det ska kunna vara så behöver alla ta ansvar och följa de rekommendationer som gäller för att undvika smittspridning.

Lekebergs kommun följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Här kan du läsa vad som gäller vid vårterminens start 2022.

Varje skola kan på grund av lokala förutsättningar ha lite olika regler. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att prata med ditt barns rektor eller pedagog.

Det här gäller för elever i grundskolan

Friska elever ska vara i skolan. Sjuka elever ska vara hemma.

Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Vid symtom på luftvägsinfektion ska man alltid stanna hemma. Man ska även testa sig för covid-19. Har man haft covid-19 det senaste halvåret behöver man inte testa sig.

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och får förhållningsregler från Smittskyddet. Det gäller:

• oavsett om du har symtom eller inte
• även om du är vaccinerad.

Du ska stanna hemma i minst sju dagar. Du ska även testa dig:

• Har du symtom rekommenderas du att testa dig direkt.
• Är du symtomfri rekommenderas testning på dag fem från att den sjuka personen i
hushållet har tagit sitt prov.

Du som inte har symtom ska fortsätta vara uppmärksam på om symtom dyker upp även efter sju dagar. Du som har haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagen från förhållningsregler. Men om du får symtom ska du stanna hemma.

Om du är nära kontakt till någon, i till exempel skolan som är sjuk i covid-19 och du får symtom ska du testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar. Är du ovaccinerad och symtomfri kan du behöva testa dig, då får du information av smittspårningen eller personen du träffat. Du kan fortsätta gå till skola och fritidsaktiviteter.

 

Senast publicerad: