Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En bild på coronaviruset.

Coronapandemin: detta gäller just nu

 • Stanna hemma om du är sjuk, gäller även vid milda symtom.
 • Testa dig om du har symtom. Gäller vuxna och barn över 6 år.
 • Vaccinera dig om du kan.

Särskilda råd till dig som inte är fullvaccinerad

Du som inte är fullvaccinerad har ett särskilt ansvar. För att minska risken för smittspridning behöver du

 • Hålla avstånd till andra människor
 • Undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Obs! Dessa råd gäller inte ej personer under 18 år eller de som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19.

Sidan uppdaterades 5 oktober klockan 13.45

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper

 • Boende på SÄBO (får vaccin av kommunens sjuksköterskor)
 • Personer med hemsjukvård (får vaccin av kommunens sjuksköterskor)
 • Personer med hemtjänst beslutad av kommunen (bokar själv tid för vaccination)
 • Alla som är 80 år och äldre (bokar själv tid för vaccination).

Mer information om vaccination och tidsbokning.

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

För vaccinerade individer gäller följande:

 • Stanna hemma och testa dig även när du har milda symtom

För ovaccinerade individer gäller följande:

 • Håll avstånd till andra människor
 • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre
 • Stanna hemma och testa dig även när du har milda symtom
 • Vaccinera dig när du blir erbjuden

Mer information

Detta gäller från om med 29 september på folkhalsomyndigheten.se

Mer om regeringens plan att avveckla restriktionerna på krisinformation.se

Region Örebro län gör det nu ännu enklare att testa sig för covid-19 utan att boka tid. Nu finns lådor där man kan hämta testkit för egenprovtagning utanför samtliga vårdcentraler i länet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna registrera ditt prov på 1177.se. Lådornas öppettider och mer information finns på 1177.se

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 i syfte att minska spridningen av smittan. Vaccinera dig om du kan.

Mer information om vaccination mot covid-19 på 1177 Vårdguiden

Barn med symptom ska vara hemma

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

Läs mer om hur länge man bör stanna hemma på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om covid-19 för föräldrar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vad gäller i skolan från 29 september? - Folkhälsomyndigheten

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Barn i förskola och skola ska stanna hemma om någon de bor med har konstaterad covid-19.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på Folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Sjuka barn som går i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma utan provtagning.

Om provtagning för barn på 1177.se

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn på förskolan gör du som vanligt om du är frisk.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till förskolan innan du kommer. Då kan vi se till att lämning och hämtning sker på ett säkert sätt.

Friska barn ska vara i skolan

I Lekebergs kommun ser vi allvarligt på när friska elever är hemma från skolan. Vi bedömer frånvaron som olovlig och ogiltig.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp ska du kontakta skolsköterskan. Du ska också lämna information från barnets behandlande läkare som visar att barnet bör vara hemma.

Vad gäller i skolan från 29 september? — Folkhälsomyndigheten

Sjuka barn ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om en elev uppvisar symtom i skolan kontaktar vi vårdnadshavaren. Eleven får gå hem direkt. Innan vårdnadshavaren kommer och hämtar kan eleven vara i ett eget rum för att undvika smittspridning.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för yngre barn. Barn i förskola och skola ska från och med den 1 december 2020 stanna hemma om någon de bor med konstaterats med covid-19.

Läs mer om beslutet på folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Region Örebro län uppmanar barn i skolålder inklusive förskoleklass att testa sig om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Information om provtagning och hur du bokar tid finns på 1177 vårdguiden.

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på skolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn i skolan ska du vänta i skolans entré.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till skolan innan du kommer. Då kan vi se till att hämtning och lämning sker på ett säkert sätt.

Senast publicerad: