Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Bygglov söks för etablering av återvinningsstation i Lanna

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansöker nu om bygglov för att etablera en återvinningsstation vid Hidinge skola i Lanna. Bygglovsansökan är resultatet av ett gott samarbete mellan Lekebergs kommun och FTI.

Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

-Nuvarande återvinningsstation vid Lanna C är trång och kommunen och FTI har länge sökt efter en lämplig ersättningsplats. Nu finns möjligheten vid Hidinge skola. Om bygglov beviljas kommer den gamla återvinningsstationen att avetableras i samband med nyetableringen, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

-Det är roligt att vi äntligen hittat en plats med mycket bättre tillgänglighet. Om bygglovet beviljas kommer invånarna i Lanna ha möjlighet att återvinna lättare, säger Ulla Krohn, FTI.

-Det är mycket glädjande och behövligt att FTI bygger en ny återvinningsstation. Det är en viktig del i en ort i tillväxt och en förutsättning för en hållbar utveckling, kommenterar Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Senast publicerad: