Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Busskort till gymnasieelever

Från och med läsåret 2020/2021 gäller nya regler för att ha rätt till gymnasiekort. Här ser du vad som gäller.

För att ha rätt till ett gymnasiekort krävs att:

  • Du har minst sex kilometer i färdväg mellan bostaden och skolan. Avståndet räknas från folkbokföringsadressen till skolans huvudingång. Vi räknar utifrån närmaste gång-, cykel- eller bilväg.
  • Du är under 20 år och fyller inte 20 år under höstterminen.
  • Du har undervisning i gymnasiekurser på heltid.
  • Du inte har inackorderingsbidrag.

Gymnasiekortet delas ut vid terminsstart

Du som är folkbokförd i Lekebergs kommun behöver inte ansöka om gymnasiekortet. Gymnasiekortet delas ut på skolan vid höstens terminsstart.

Mer information om gymnasiekortet

Senast publicerad: