Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Busskort för gymnasieelever

De elever som ska börja gymnasiet kommer att få sina busskort på respektive skola. Ett färdbevis som eleven kan åka på tills busskorten har delats ut kan skrivas ut från Dexter. 

Gå in under din antagning och klicka på färdbevis.

De som inte har möjlighet att skriva ut ett färdbevis kan hämta ett i expeditionen på Lekebergsskolan 7-9.

Senast publicerad: