Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Budget för Lekebergs kommun 2020

Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens MER-plan för 2020. Här kan du läsa om vilka satsningar som pekats ut.

Satsningar i budgeten

Kultur- och bildningsnämnden får utökad budget med 14,6 miljoner kronor för:

  • att möta ökat antal elever och barn i skol- och förskoleverksamheten
  • tillfällig förskola i Fjugesta för att möta det ökade barnantalet
  • inrättandet av en familjecentral i Lekeberg
  • ytterligare satsning inom nämndens område under 2020

Socialnämnden får 3,23 miljoner kronor i utökad budget för:

  • att möta ett ökat antal invånare som är i behov av vård och omsorg
  • ytterligare satsning på förebyggande insatser inom nämndens område under 2020
  • korttidsvård

Kommunstyrelsen får 2,745 miljoner kronor i utökad budget till:

  • utbyggnaden av fiber
  • skogsförvaltning
  • utveckling av lekplatser i kommunen

Förutom satsningarna, som delats in efter nämndsområde ovan, så avsätts även 3 miljoner kronor till utvecklingsarbete inom alla förvaltningar. Nämnderna och kommunstyrelsen får även höjd budget för ökade hyror och ökade löner.

Senast publicerad: