Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Bevattningsförbudet hävs, vattennivåerna på väg uppåt

Bevattningsförbudet som Lekebergs kommun har haft sedan 10 april har gett effekt och förbudet tas nu bort. Det formella beslutet tas av kommunstyrelsen den 30 maj.

Det var tidigare i vår som kommunstyrelsen fattade beslut om ett bevattningsförbud på grund av ovanligt låga vattennivåer.  Förbudet gällde för vattenabonnenter anslutna till det kommunala vattennätet, Mullhyttan undantaget.

Lekeberg ingår i samma vattensystem som Örebro kommun och har under våren haft samma beslut gällande förbud. När Örebro kommun idag häver sitt förbud är det naturligt att även Lekebergs kommun tar samma beslut.

- Vi har fortfarande grundvattennivåer som är väldigt låga men tack vare de olika åtgärder som vi har genomfört ser vi att vattennivåerna i vår vattentäkt ökar. Vår bedömning är att vattnet kommer att öka även utan ett förbud om vi fortsätter att vara restriktiva med vår vattenanvändning berättar Martin Willén, kommundirektör.

- Det är glädjande att se att de åtgärder som vi vidtagit har gett effekt och att vi tillsammans har hjälpts åt att spara vatten. Vi kommer även fortsättningsvis att behöva spara på vattnet men bevattningsförbudet är inte längre nödvändigt och då ska vi inte heller ha ett förbud, säger Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande.

Lekebergs kommun kommer fortsatt att uppmana både företag, föreningar och invånare att vara sparsamma med dricksvattnet. Lekebergs kommun fortsätter också med aktiva åtgärder för att stärka vattentäkten i Fjugesta. 

Vattennivån i kommunens vattentäkt

Staplarna i orange visar årets vattennivå.

Senast publicerad: 2017-05-18