Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Bilden visar Lindens entré

Besöksförbudet hävs på kommunens äldreboenden

Det tillfälliga besöksförbudet på kommunens äldreboenden hävs från och med 1 oktober. Lekebergs kommun förbereder sig för att möjliggöra säkra besök inne på boendena.

Lekebergs kommun inväntar Socialstyrelsens nya föreskrifter samt Folkhälsomyndighetens förnyade rekommendationer kring besök, vilka väntas komma inom kort. Dessa kommer sedan att utgöra grunden för socialförvaltningens arbete med rutiner och riktlinjer för besök på kommunens äldreboenden.

Under våren har vi upparbetat rutiner för att förebygga och begränsa smittspridningen av Covid-19. Det är en viktig förutsättning nu när besöksförbudet hävs. Pandemin pågår fortfarande och vi behöver fortsätta hålla fast i de goda vanor vi har lärt oss under de senaste månaderna. Även besökare har ett stort ansvar att förhindra smittspridning och det är viktigt att alla fortsätter följa allmänna råd och rekommendationer, säger Ann-Mari Gustafsson, förvaltningschef, Socialförvaltningen.

Information om hur besök ska genomföras på kommunens äldreboenden kommer att kommuniceras ut inom kort via www.lekeberg.se.

Senast publicerad: