Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Ung pojke med basketboll

Beslut om ombyggnation av Lekebergsskolans bollhall

Lekebergs kommun satsar på en ombyggnation av Lekebergsskolans bollhall med stöd från Lekebergs Sparbank

Kommunstyrelsen fattade idag ett beslut angående ett nytt projekt om en tillbyggnad av "Bollhallen" på lekebergsskolan till en idrottshall med läktare. Lekebergs sparbank kommer sponsra byggnationen med 2 miljoner för att möjliggöra en större läktare.

Parallellt med projektet om- och tillbyggnad av Lekebergsskolan så har ett arbete pågått kring att se över det som idag kallas Bollhallen. Hallen möter i nuläget inte de behov som skolan har för att bedriva fullskalig idrottsundervisning. I projektet Lekebergsskolan ingår det en mindre upprustning och ombyggnation av idrottslokalerna samt omklädningsrum, men ingen tillbyggnation för att uppgradera bollhallen till idrottshall.

Vi ska nu besluta om att bygga en idrottshall samt läktare med 110 platser i gamla bollhallen, vilket också ger möjlighet för föreningar att ha tillgång till mindre förråd. Att bygga en läktare i gamla bollhallen är något vi vet är mycket efterlängtat, att nu äntligen få till det är något jag är mycket stolt över. Att bygga den här typen av läktare hade inte varit möjligt utan sparbanken så stort tack till dem, säger Johan Niklasson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Jag tycker det är otroligt roligt om bollhallen nu byggs om till en idrottshall.
Det skulle gagna såväl elever som idrottslärare, men även annan verksamhet som håller till i lokalen. Fler lättillgängliga förråd i anslutning till den nya läktaren tror jag även kommer kunna skapa en bättre arbetsmiljö för de lärare och elever som kommer att vistas i den nya idrottshallen, 
menar Berth Falk (S), ordförande i kultur- och bildningsnämnden.

En läktare i bollhallen kommer många människor till gagn och är till nytta både för föreningslivet och för bygden. Den här typen av projekt stämmer väl överens med våra värderingar och är därför både viktigt och roligt för oss att stödja, berättar Magnus Kvist, VD Lekebergs Sparbank.

Om bygden mår bra, då mår våra kunder bra, konstaterar Agneta Wiktorsson, vice VD Lekebergs Sparbank.

Senast publicerad: