Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Beslut om ny skola taget i kommunfullmäktige

Under måndagen beslutade kommunfullmäktige att nya skollokaler ska byggas för att samla alla Fjugestas grundskoleelever till ett område.

Det har under flera år planerats för om- och tillbyggnader gällande skolornas lokaler i Fjugesta och under måndagskvällen togs det slutgiltiga beslutet om att genomföra bygget av nya skollokaler.

- Prognoser visar att barnkullarna ökar de kommande åren och därför behöver vi större lokaler. I fokus ligger trygghet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson.

Skolverksamheten kommer att flyttas till området vid Lekebergsskolan. Skolan ska kunna rymma 830 elever och budgetramen är 130 miljoner kronor. Den kommunala fastighetsägaren Leko får uppdraget att planera, projektera och bygga de nya skollokalerna.


Senast publicerad: 2018-09-25