Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Nyckel i ett lås

Beslut om ny återvinningscentral och nya lägenheter i kommunfullmäktige

En ny återvinningscentral ska byggas för att svara på framtidens krav på avfallsåtervinningsanläggningen. LEBO planerar att bygga sex stycken lägenheter och ett trygghetsboende.

Under måndagen beslutade Kommunfullmäktige att ställa sig bakom Sydnärkes kommunalförbunds vilja att bygga en ny återvinningscentral i Fjugesta. Kommunfullmäktige beslutade också om att gå i borgen för Sydnärkes kommunalförbunds räkning. Befintlig återvinningscentral i Fjugesta är gammal, sliten och för liten för dagens och framtidens krav på en bra avfallsåtervinningsanläggning. Behov finns att kunna sortera ut fler materialslag för att öka återvinningsgraden. Ett ökat behov finns också att kunna omhänderta material/saker för återbruk. Siktet är inställt på att kunna öppna den nya återvinningscentralen i början av september nästa år. Information om öppettider gällande den nya återvinningscentralen kommer att komma.

LEBO planerar att bygga lägenheter i Mullhyttan och ett Trygghetsboende i Fjugesta. Under våren 2019 har bolaget genomfört en marknads-undersökning, vilken visade på ett tydligt behov av bostäder. Därför har styrelsen i Lekebergs Bostäder AB arbetat fram förslag för att kunna tillgodose behoven. Projekten som beskrivs är dels uppförande av 3 parhus om 6 lägenheter i markplan i Mullhyttan och dels uppförande av ett så kallat trygghetsboende om ca 28 lägenheter i 3 våningsplan vid kvarteret Linden.

Läs hela protokollet från mötet. Pdf, 521.2 kB.

Senast publicerad: