Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Eld

Bildkälla: Länstyrelsen i Örebro län

Avråder från eldning utomhus

Risken för skogsbrand ökar när temperaturen stiger. Just nu råder inget eldningsförbud i Örebro län, men Länsstyrelsen avråder från att elda utomhus. Håll koll på brandrisken där du befinner dig via SMHI:s webbplats eller genom att ladda ner appen "Brandrisk Ute". Om du väljer att elda utomhus – kom ihåg att vara försiktig.

Om du eldar behöver du vara försiktig och komma ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands. Det är även ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Engångsgrillar eller liknande anordningar bör undvikas.

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om eldningsförbud. När vi bedömer brandrisken tittar vi på markfuktighet och spridningsrisk och just nu är förhållandena sådana i länet att det inte är aktuellt med ett eldningsförbud. Vi följer utveckling i dialog med räddningstjänsten.

Om Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats och i sociala medier.

Mer information

Du kan själv hålla koll på brandrisken ute genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll vart du än befinner dig. Kontakta räddningstjänsten i din kommun för frågor gällande brandrisk.

Läs mer hos Länsstyrelsen

Senast publicerad: