Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Avgiftsbefrielse för barn med 15-timmars placering som stannar hemma

Lekebergs kommun vädjar till de vårdnadshavare som har barn med 15-timmars placering i förskolan, att de har sina barn hemma om det är möjligt. Detta för att vi har en ansträngd situation i förskolan till följd av covid-19 och branden på Tulpanens förskola.

För de barn som stannar hemma kommer inte avgift att debiteras. Detta gäller för april, maj, juni och juli, under förutsättning att barnet är hemma hela månaden.  Nyttjar barnet platsen del av månad kommer hel avgift att debiteras för den månaden.

Om du har dina barn hemma vill vi gärna att du kontaktar förskolan och berättar det.

Senast publicerad: