Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Två stycken barn leker i snön.

Att tänka på inför förskolestart

Nu är det många barn som kommer tillbaka till förskolan efter lite ledighet. Vi påminner därför om de riktlinjer som finns med anledning av den rådande pandemin.

Sjuka barn ska stanna hemma

Vid symtom ska barnet stanna hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn. Men om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan eller dagbarnvårdaren även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva.

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Då gäller att barnet ska vara hemma tills symtomen är borta och ytterligare två dygn (enligt ovan). Har barnet lätta besvär som snabbt går över, exempelvis enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att de har varit ute, så kan barnet gå till förskolan.

Barn ska stanna hemma från förskolan om någon i familjen har covid-19

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska få förhållningsregler av den lokala smittspårningen och därmed stanna hemma från förskolan.

Vad gäller på din förskola?

Du som vårdnadshavare får information från ditt barns förskola om det är några speciella anpassningar som gjorts på förskolan som du behöver följa. Prata med pedagogerna på ditt barns förskola om du har frågor.

Senast publicerad: