Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Årets skolavslutningar blir inte som vanligt

Den rådande coronapandemin får konsekvenser för skolavslutningarna i Lekebergs kommun även detta år.

Många av firandets traditionella delar måste tyvärr utgå även i år. Alla klasser kommer att ha sin skolavslutning klassvis med sina lärare. Det kommer inte vara möjligt för övrig familj och vänner att närvara.

Exakt hur avslutningen kommer att gå till avgörs av respektive skolenhet. Alla elever kommer att få detaljerad information när tiden för skolavslutningen närmar sig.

Senast publicerad: