Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Årets kulturpris och ungdomsledarpris har delats ut

2018 års kulturpris går till föreningen Kräcklingebygdens vänner. Årets ungdomsledarpris går till Mats Jonsson, Mullhyttans IF.

2018 års kulturpris går till föreningen Kräcklingebygdens vänner

Kräcklingebygdens vänner startade sin verksamhet 2014 och driver Kräcklingegården. På kort tid har föreningen lyckats engagera en hel bygd med bred verksamhet för både barn, unga och äldre.

Läs hela motiveringen här

Prissumman är 10 000 kronor. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt kulturändamål och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

2018 års ungdomsledarpris går till Mats Jonsson, Mullhyttans IF

Mats har alltid haft ett stort intresse för fotboll. Han har under många år tränat ungdomar och alltid sett till att alla fått spela och haft kul under träningarna. Han har ett stort engagemang i Mullhyttans IF och har nu också tagit initiativ till att nyanlända pojkar i Mullhyttan ska få vara en del av verksamheten.

Läs hela motiveringen här

Prissumman är 10 000 kr. Summan tillfaller inte pristagaren personligen utan ska gå till ett lokalt fritidsändamål för barn och ungdom och priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna ska användas.

Senast publicerad: 2018-03-23