Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Årets kultur- och ungdomsledarstipendiat har utsetts

Tisdag 21 december fattade kommunstyrelsen beslut om årets kultur- respektive ungdomsledarstipendiat.

Christina Dahlström och Lisbeth Hagsten delar på 2021 års kulturstipendium. De får stipendiet för sitt mångåriga engagemang med målarkurser på Edbergs bygdegård. De har genom sina målarträffar utvecklat det lokala kulturlivet och och gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun.

Kent Runesson får 2021 års ungdomsledarstipendium för sitt engagemang som ledare för friidrotten inom Fjugesta IF. Kent har, genom sitt engagemang, bidragit till ett levande utbud av meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar i Lekebergs kommun.

Stort grattis till årets vinnare!

Senast publicerad: