Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Årets julbelysning är på plats!

På grund av den rådande energisituationen har vi aktivt arbetat med att se över vår energiförbrukning. Detta arbete har resulterat i ett beslut om att sätta upp julbelysning på offentliga platser likt tidigare år. Samtlig belysning och dekorationer kommer bestå av LED-lampor vilket förbrukar upp till 80% mindre el än vanliga glödlampor.

Vi har väldigt energieffektiv julbelysning som inte påverkar den totala konsumtionen märkbart. Vikten av att kunna röra sig fritt i offentliga miljöer och att skapa förutsättningar för handeln, trygghet och även julkänslan är viktiga faktorer vi har tagit med i den här analysen, säger kommundirektör Gustav Olofsson.

Kommunen kommer även avstå från att sätta upp julbelysning i kontorslokaler och liknande arbetsplatser. Lokaler som nyttjas av allmänheten kommer dekoreras som vanligt med julbelysning.

Senast publicerad: