Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Är du utvald?

Delta i SCB:s medborgarundersökning och tyck till om Lekebergs kommun.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunens verksamheter.

De personer som tillfrågas att vara med i undersökningen är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut den 24 augusti - 1 september. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Mer information

Senast publicerad: