Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Anmäl dig till Yrkesvux senast 12 juni

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Utbildningen anordnas i samarbete med Örebro läns kommuner. Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen. Ansökan lämnas till hemkommunen, som fattar beslut om att bevilja kostnaden för utbildningen.

Här hittar du alla yrkesutbildningar

Ansökan

För att kunna skicka in din ansökan behöver du upprätta en studieplan tillsammans med kommunens studie- och yrkesvägledare samt bifoga betyg.

För ansökan och mer information, vänligen kontakta Jenny Torby, studie-och yrkesvägledare: jenny.torby@lekeberg.se

Senast publicerad: