Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Alla elever har inte fått information om skolskjuts

Lekebergs kommun har noterat att alla inte har fått information om höstens skolskjuts. Har du inte fått någon information från Länstrafiken så kan det bero på någon av följande orsaker:

1. Eleven har tidigare haft skolskjuts på grund av exempelvis trafikfarlig väg och då måste vårdnadshavare ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Detta kan göras via kommunens hemsida: www.lekeberg.se/skolskjuts

2. Eleven ska börja i en årskurs med andra avståndsregler så att eleven inte längre är berättigad till skolskjuts.

Åk 0-3 minsta avstånd 2 km
Åk 4-6 minsta avstånd 3 km
Åk 7-9 minsta avstånd 4 km

Observera att avståndet mäts från tomtgräns till tomtgräns.
Uppfylls inte avståndskravet, men eleven bor vid en trafikfarlig väg, kan en ansökan om skolskjuts på grund av trafikfarlig väg göras via kommunens hemsida: www.lekeberg.se/skolskjuts.

3. Det har blivit något fel i planeringen/utskicken. Har du inte fått besked från Länstrafiken om höstens skolskjuts så är det viktigt att du kontaktar Länstrafiken. De har öppet 7 dagar i veckan.

Telefonnummer: 0771-55 30 00
Öppettider: Måndag-fredag 7-20, lördag-söndag 8-20

E-post: lt.orebro@lanstrafiken.se
E-post besvaras måndag-fredag 8-16.

 

Senast publicerad: 2017-07-31