Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Årets företagare i Lekebergs kommun

Företagarna i Örebro län tar varje år fram Årets Företagare i Lekebergs kommun. Nu är det dags att skicka in din nominering! Vem ska bli Årets Företagare 2019?

Årets företagare 2018

Björn Sahlqvist, Lekebergs Måleri & Entreprenad AB med motiveringen:

På ett lyckosamt sätt bygger Björn Sahlqvist bostäder i sin hemkommun. Dessa bostäder fyller människors olika behov av boende och nybyggnationer möjliggör en rotation på bostadsmarknaden. Satsningarna gagnar, förutom den enskilda människans behov av boende, även samhällsnyttan och en positiv samhällsutveckling i Lekebergs kommun. Sammantaget gör detta Lekebergs kommun till en mer attraktiv plats att leva, verka och bo på.

Årets företagare 2017

Håkan och Gunnel Wahlstedt, Hidinge Gård AB, med motiveringen:

Med sin Lekebergsbaserade verksamhet bidrar Årets Företagare till upprätthållande av en attraktiv landsbygd i Lekeberg och till de miljövärden som är beroende av en aktiv jordbruksverksamhet.

Med stort engagemang och idérikedom har de över tid utvecklat en hållbar verksamhet med hög kunskap, miljömedvetenhet, bra djurhållning och EU:s lägsta antibiotikaanvändning.

Som pilotgård för Odling i balans har de utvecklat och drivit miljöfrågorna inom lantbruket genom biodiversitet som lärkrutor, bra växtnäringsutnyttjande, behovsanpassad gödsling och bekämpning, skyddszoner, säker hantering av bekämpningsmedel och drivmedel med mera.

De har på ett framgångsrikt sätt, lyckosamt kombinerat uppfödning av friska matgrisar med låg antibiotikaanvändning samt produktion av växtodling - spannmål och potatis - med stor hänsyn tagen till miljövärden.

Årets företagare 2016

Bild på prisutdelningen

Från vänster: Christer Bengtsson, VD Lekebergs Sparbank, pristagarna Ann-Christine Bergstedt, VD och företagsledare Nemax Miljöhantering AB, Janne Borg, miljörådgivare Nemax Miljöhantering AB, Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande i Lekebergs kommun och Annelie Bergwall, ordförande Företagarna.

Vinnarna 2016 var Nemax Miljöhantering AB. Juryns motivering lät "Sedan starten 1991 har Nemax Miljöhantering AB utvecklats från att hantera farligt avfall till att vara expert på miljöhantering. Ann-Christine Bergstedt, VD och företagsledare, är tillsammans med sina 9 anställda goda förebilder i den tuffa och krävande miljö- och avfallsbranschen. Företaget utgår från Skoftesta Gård i Lekebergs kommun och arbetar målmedvetet och fokuserat för en god miljö och hållbar utveckling.

 Årets företagare 2015

Bild på Årets företagare 2016

Ägarna Pelle Johansson och Niklas Neuendorff, Wasa Sweden AB

Vinnarna 2015 var Wasa Sweden AB. Motiveringen lät "Wasa Sweden AB har med stort engagemang och idérikedom utvecklat en verksamhet som verkar på en global marknad. De har på ett framgångsrikt sätt lyckats kombinera tillverkning i Asien med produktutveckling och slutförädling på huvudkontoret i Fjugesta”.