Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Jobb- och praktikcenter (JoP)

Jobb- och Praktikcenter erbjuder arbetsträning och arbetscoaching åt individer som blivit remitterade från arbetsförmedlingen, försörjningsstöd eller annan myndighet. Det övergripande arbetet på JoP syftar till att bistå individer med arbetsträning som stäms av mot arbetslivets basala krav. Grundpelaren i vårt arbete är att varje individ ska erbjudas en individuellt anpassad och inkluderande praktik som främjar individens stegförflyttning mot arbete eller studier.

Jobb- och praktikcenter ansvar och driver ett flertal verksamheter inom:

  • 3d-modulering
  • Eventsplanering
  • Verkstad
  • Administration
  • Park- och utemiljö
  • Lokalvård

Vidare ansvarar och driver JoP kommunens fixarservice.

Jobb- och Praktikcenter inryms i "Klaessons" gamla fabrik på Vallgatan 43 i Fjugesta.