Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Arbetsmarknad och AMI

Arbetsmarknads- och integrationsenhetens (AMI) uppdrag är att ansvara för kommunens sysselsättningsbefrämjande insatser i syfte att hjälpa människor till arbete och egen försörjning. Prioriterat i detta arbete är ungdomar och nyanlända.

AMI utför, på kommunstyrelsens uppdrag och enligt samarbetsavtal med arbetsförmedlingen och andra myndigheter, olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Enheten arbetar för att stärka och motivera den enskilde till arbete eller studier utifrån både den enskildes och arbetsmarknadens behov.

AMI arbetar övergripande i kommunen och samverkar med kommunens förvaltningar och det privata näringslivet.