Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Näringsliv och arbete

Näringslivet i Lekeberg präglas av framåtanda och samarbetsvilja. Av de drygt 960 företagen i kommunen finns många jord- och skogsbruks, hantverks- och tillverkningsföretag. Företag som sysslar med tjänsteproduktion ökar kraftigt.

Lekeberg som har ca  8 000 invånare är belägen mellan Örebro och Karlskoga. Kommunen har goda kommunikationer med europavägarna E 18 och E 20 inpå knutarna liksom Örebro flygplats. Det är inte långt till tåget heller med Hallsberg och Örebro som nära grannar.

Kommunen deltar i Business Region Örebro (BRO), som är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län som är regionens samarbetsplattform för att hantera tillväxt och näringslivsfrågor.

Lekeberg får pris för bästa tillväxt i Örebro län

Företagen i Lekebergs kommun går bra, vilket gör att Lekeberg får utmärkelsen Bästa Tillväxt 2018 i Örebro län. Priset Bästa Tillväxt tilldelas den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som delar ut priset i syfte att belöna en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.

– Det finns två saker som karaktäriserar näringslivet i Lekeberg. Det är framåtanda och samarbetsvilja, säger Anna Andréasson, näringslivschef i kommunen. Här finns en gedigen entreprenörsanda som avspeglar sig i antalet företag i kommunen. Med närmare
1 000 företag, både små och medelstora, och en befolkning på drygt 8 000 invånare måste vi vara en av de mest företagstäta kommunerna i hela länet per capita.

Dialog och nära samarbete

Anna Andréasson bekräftar också att det bakom den positiva utvecklingen finns en bra dialog och ett nära samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen. I olika sammanhang träffas såväl företagare som politiker och tjänstemän för att diskutera och lyfta aktuella frågor som upplevs som betydelsefulla.

– Det gör att man lär känna varandra och då är det också enklare att framföra både önskemål och synpunkter på det man inte är helt nöjd med, förklarar Anna Andréasson. Från politiskt håll har man också gjort klart att näringslivets utveckling är och ska vara ett prioriterat område inom den kommunala verksamheten. Det handlar helt enkelt om att skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

Läs hela artikeln här