Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Näringsliv och arbete

Näringslivet i Lekeberg präglas av framåtanda och samarbetsvilja. Av de drygt 960 företagen i kommunen finns många jord- och skogsbruks, hantverks- och tillverkningsföretag. Företag som sysslar med tjänsteproduktion ökar kraftigt.

Lekeberg som har ca  8 000 invånare är belägen mellan Örebro och Karlskoga. Kommunen har goda kommunikationer med europavägarna E 18 och E 20 inpå knutarna liksom Örebro flygplats. Det är inte långt till tåget heller med Hallsberg och Örebro som nära grannar.

Kommunen deltar i Business Region Örebro (BRO), som är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län som är regionens samarbetsplattform för att hantera tillväxt och näringslivsfrågor.

Här kan du läsa en krönika om Lekebergs kommun och den "företagszafari" som genomfördes 20 april 2018