Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Källa: Boverket

Trygghetsvandringar

Under hösten och vintern 2017 genomfördes trygghetsvandringar på olika ställen i Lekebergs kommun. Alla som ville var välkomna att följa med och vandringarna hade ett utpekat barnperspektiv. Barnperspektivet innebar i praktiken att barnen skulle få gå där de ville gå och det var viktigt att alla barn skulle få komma till tals.  

På respektive ort var det både en dags– och en kvällsvandring, detta för att det kan dyka upp olika saker beroende på om det är mörkt eller ljust ute. Med på vandringarna var även politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner. En klass från årskurs 4, i vardera skola, gick också vandringen tillsammans med vuxna.

Var och när hölls vandringarna?

Fjugesta dagsvandring tisdag 17 oktober, klockan 8.40-11.
Samling vid Lekebergsskolan

Fjugesta kvällsvandring onsdag 1 november, klockan 17-19
Samling vid Lekebergsskolan

Lanna dagsvandring onsdag 18 oktober, klockan 8.15-10.40.
Samling vid Hidinge skola

Lanna kvällsvandring onsdag 8 november, klockan 17-19.
Samling vid Hidinge skola

Mullhyttan dagsvandring torsdag 19 oktober, klockan 8.30-11.
Samling vid Mullhyttans skola

Mullhyttan Kvällsvandring tisdag 31 oktober, klockan 17.00-19.00.
Samling vid Mullhyttans skola

Vid frågor kontakta Jennifer Stoor via växeln 0585-487 00 eller på e-post jennifer.stoor@lekeberg.se

Varför trygghetsvandringar?

Trygghetsvandringar handlar om demokrati och allas rätt till det offentliga rummet.
De ger chans till utbyte av idéer och möjlighet att vara med och påverka miljön du lever i.

Fortsatta processen

Sydnärkes Folkhälsoteam har sammanställt de synpunkter som kom in och resultatet har varit uppe i Folkhälsoutskottet. Folkhälsoutskottet har i sin tur skickat vidare de saker som framkom till de aktörer som är ansvariga. Varje aktör ska nu meddela hur de ser på de synpunkter som kom fram vid trygghetsvandringarna och hur man planerar att ta hand om resultatet. Detta kommer att redovisas på den här sidan när svaren kommer in.

Vid frågor kontakta Sydnärkes Folkhälsoteam via Information Lekeberg, 0585-487 00.