Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Kommunala tillgänglighetrådet

Lekebergs kommun har utformat ett handikappolitiskt program baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Programmet baseras främst på:

  • Gällande lagstiftning
  • FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning
  • Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, antagen av FN:s generalförsamling
  • Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Det handikappolitiska programmet ersätter inte gällande lagstiftning på handikappområdet. Kommunen ska under alla förhållanden följa lagstiftningen. Programmet är snarare en beskrivning av kommunens vilja och ambition utöver gällande lagstiftning inom handikappområdet.

Syftet med det handikappolitiska programmet är att uttrycka kommunens politiska ambition och vilja för att kommunmedborgare med funktionsnedsättning ska nå lika delaktighet, jämlikhet och jämställdhet och ha samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället.

Programmet ska främst:

  • Bidraga till att göra FN:s standardregler kända
  • Öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning
  • Förstärka den kontinuerliga process som leder till bättre villkor för människor med funktionsnedsättning i Lekebergs kommun
  • Vara ett effektivt styrinstrument för kommunala nämnder
  • Motverka diskriminering

Ordförande och sekreterare

Wendla Thorstensson, ordförande (C)
Tel 0585-488 27

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Funktionshindersrörelsens alternativrapport 2011.pdf 2.3 MB 2014-11-19 15.28
Handikappolitiskt program.pdf 75.1 kB 2014-11-19 15.28
Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.pdf 484.8 kB 2016-09-23 10.29