Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Hur kan du använda diariet?

I vårt diarium finns ärenden som handläggs i de olika nämnderna. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera.

Vissa uppgifter är dolda, som till exempel sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn, känsliga personuppgifter, andra uppgifter som kan leda till kränkning av den enskildes personliga integritet samt avsändare/mottagare av handlingar.

Webbdiarium

Det som visas i webbdiariet är framför allt uppgifter om ett ärende

  • diarienummer
  • datum
  • handläggare
  • ärendemening som innehåller information om vad ärendet handlar om.

Vill du ta del av eventuella handlingar till ärenden som är registrerade måste du ta kontakt med Information Lekeberg.

 

Här kan du se kommunens diarieförda ärenden