Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Arkiv

Arkivet ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt för forskningens behov.

Arkivet speglar kommunens arbete och uppgifter över tid, och här finns både äldre och nyare handlingar tillgängliga. Förvaltningarna har kvar handlingar i sina närarkiv innan de levereras till Centralarkivet. När handlingar ska levereras till Centralarkivet framgår av kommunens dokumenthanteringsplan.

Alla har rätt att ta del av handlingar som förvaras i Centralarkivet. Men viss information kan kräva en sekretessprövning innan uppgifterna kan lämnas ut, med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).