Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Samråd kring natur- och fritidsområdet vid Lanna badgruva

Uppföljningsmöte 5 april 2016

Tisdagen den 5 april 2016 genomförde Lekebergs kommun ett uppföljningsmöte om utvecklingen i Lanna badgruva. 

Här kan du läsa anteckningar från mötet 5 april 2016. Pdf, 461.4 kB.

Samrådsmöte 19 oktober 2015

Måndag 19 oktober genomförde Lekebergs kommun ett samråd om området vid Lanna badgruva. Syftet var att samla in synpunkter kring utveckling av området. Samrådet hölls i skolrestaurangen på Hidinge skola och både politiker och tjänstemän medverkade.

Följande synpunkter framkom vid samrådet 2015

Sammanställning av de synpunkter som framkom vid samrådet 19 oktober 2015. Pdf, 204.5 kB.
Samtliga synpunkter återges ordagrant i sammanställningen, ingen synpunkt är raderad. Synpunkterna är kategoriserade utifrån rubriker satta av kommunens tjänstemän. Syftet med kategoriseringen är att underlätta läsning och analys av resultatet.

Här kan du läsa anteckningarna från mötet 19 oktober 2015. Pdf, 303.9 kB.

Svar på samtliga frågor 2015

Svaren på frågorna vi fick vid samrådet 19 oktober 2015 kan du läsa här. Pdf, 191.1 kB.