Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Möte kring utformning av förskole- och skollokaler i Fjugesta

Den 6 april 2016 var kommunens invånare inbjudna till ett möte där man diskuterade förskolornas och skolornas miljö, både inomhus och utomhus. Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som framkom vid mötet och som kommunen kommer att ta med sig i den fortsatta planeringen.

Synpunkterna som pdf Pdf, 105.8 kB.

Den inre miljön

 • trygg och tillgänglig inomhusmiljö
 • integration av alla elever, både nyanlända och elever inom särskolan 
 • flexibla lärmiljöer
 • maximal flexibilitet i lokaler
 • gemensamt skolbibliotek
 • variationer i miljön för fritids och skola
 • tydlig gräns mellan fritids och skola
 • anpassade uppehållsrum med sköna miljöer anpassat för både lek och rörelse och samtal 
 • uppehållsrum för elever i årskurs 4-6 med vuxen på plats
 • noggrannhet med ljudabsorbenter - ljuddämpande material
 • skrymslen och vrår både inomhus och utomhus ska byggas bort 
 • inga långa trånga korridorer
 • skofri miljö

Den yttre miljön

 • trygg och tillgänglig utomhusmiljö
 • bra överblick av elevernas utomhusmiljö för att skapa trygghet
 • utemiljön anpassad efter ålder – trygghet mellan åldrar
 • utemiljö som inbjuder till ”dygnet runt” aktiviteter för alla
 • växthus och odlingsmöjligheter
 • rastaktiviteter

Matsal - kök

 • utbyggnad av matsalen åt flera håll
 • möjlighet att laga och bjuda på mat utomhus

Samlingssal/arena

 • fungera som samlingssal/arena/aula
 • fungera som aula/biograf/teater/gemensam aktivitet

Idrottshallar

 • möjlighet till fysisk aktivitet oavsett ålder
 • idrottshall med goda duschförutsättningar och toaletter
 • viktigt med placering av toaletter och duschutrymmen (anpassad höjd på toaletter)
 • anpassa bollhallen till aktivitet kvällstid
 • läktare till bollhallen

Lokaler för alla

 • aula och andra lokaler ska kunna samutnyttjas med allmänheten, föreningar och studieförbund
 • kultur och idrottsarena på samma område, se Askersund

Säkerhet

 • trafiksäkerhet och vägar är viktigt
 • fysisk säkerhet i och runt skolan

Tankar kring skolprojektet

 • specialpedagog, skolsköterska och kurator ska finnas tillgängliga under hela veckan
 • om f-3 flyttar ner till Lekebergsskolan måste de små få vara små
 • om plats finns vid Tulpanen efter att en ny förskola byggts där, behåll förskoleklasserna där och flytta 1:an och uppåt till Lekebergsskolan
 • bygg helt nytt vid Tulpanen – inte värt att bygga om och rusta
 • f-9 är det bästa förslaget
 • inte låsa sig vid att högstadiet ska ligga kvar, kanske det ska bli lågstadiet och bygga nytt högstadium vid rinken

Tankar för framtiden

 • LSS kan sköta cafeterian