Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Den blå linjen visar grönstrukturplanens geografiska avgränsning.

Fördjupad grönstrukturplan för området Hidinge-Lanna

Lekebergs kommun välkomnar synpunkter och förslag från kommunmedborgare, andra intresserade, föreningar, företag och organisationer, till planens slutliga utformning. Du kan läsa förslaget, som tagits fram av WSP Group AB, här via länken nedan.

Fördjupad grönstrukturplan för området Hidinge-Lanna.PDF

Den blå linjen på kartan visar grönstrukturplanens geografiska avgränsning.

Dina synpunkter och förslag ska märkas med ”Remiss KS 17-50” och du skickar in via epost till: information.lekeberg@lekeberg.se alternativt med ordinarie post till:

Lekebergs kommun
ref: Remiss till KS 17-50
Bangatan 7
71681 Fjugesta.

Senast 30 mars 2018 önskar vi in era synpunkter och förslag.

Om du har några frågor så kan du kontakta: Mats Turesson, teknisk chef, 0585-487 21.