Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Underrättelse om granskning: Avfallsplan för sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg 2021-2025

Granskningstiden pågår 10 juli 2020 - 31 augusti 2020. Synpunkter lämnas till Sydnärkes kommunalförbund senast 31 augusti 2020.

Ny renhållningsordning innehållande avfallsplan och renhållningsföreskrifter 2021-2025, ställs här ut för granskning. Dokumenten finns att hämta nedan samt i kommunhusets reception.

Synpunkter ska lämnas till Sydnärkes kommunalförbund senast 31 augusti 2020.

Sydnärkes kommunalförbund
Södra Allén 2
694 30 Hallsberg

info@kf.sydnarke.se

Dokument

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter 2021-2025PDF
Bilaga 1 - NulägesbeskrivningPDF
Bilaga 2 - Uppföljning av avfallsplanPDF
Bilaga 3 - Framtida insamlingssystem och anläggningarPDF
Bilaga 4 - StyrmedelPDF
Bilaga 5 - DeponierPDF
Renhållningsföreskrifter för förbundetPDF
Sorteringsanvisningar bilaga APDF

Senast publicerad: 2020-07-10