Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Socialnämndens arbetsutskott 2022-07-18

Anslaget publicerades: 2022-07-21.
Du kan överklaga till och med: 2022-08-12.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-07-18

Datum för överklagan: 2022-07-21 till och med: 2022-08-12

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Anslaget av: Ilina Andersson

Senast publicerad: