• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-20
  Anslaget publicerades: 2019-03-20
  Du kan överklaga till och med: 2019-04-11

  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-18
  Anslaget publicerades: 2019-03-19
  Du kan överklaga till och med: 2019-04-10

  Läs mer
 • Kommunstyrelsen 2019-03-12
  Anslaget publicerades: 2019-03-15
  Du kan överklaga till och med: 2019-04-04.

  Läs mer
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04
  Anslaget publicerades: 2019-03-05.
  Du kan överklaga till och med: 2019-03-27.

  Läs mer
 • Valnämnden 2019-02-28
  Anslaget publicerades: 2019-03-01.
  Du kan överklaga till och med: 2019-03-22.

  Läs mer
 • Kommunfullmäktige 2019-02-25
  Anslaget publicerades: 2019-03-01.
  Du kan överklaga till och med: 2019-03-25.

  Läs mer
 • Samordningsförbundet; Finsam Lekeberg och Örebro, 2018-11-26
  Sammanträdesdatum: 2018-11-26
  Justeringsdatum: 2018-11-30.

  Läs mer
 • Sydnärkes byggnämnd 2018-10-18
  Anslaget publicerades: 2018-11-06
  Du kan överklaga till och med: 2018-11-15

  Läs mer

Öppna sammanträden

Kultur- och bildningsnämndens sammanträde 29 januari 2019, kl. 13.00 är öppet för allmänheten. Mötet äger rum i kommunhuset i Fjugesta, i sammanträdeslokalen Multen.

Kungörelser

 • 2019-02-21
  Underrättelse om samråd: Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna)
  Ingress
  Läs mer
 • 2019-02-14
  Underrättelse om granskning: Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av vreta bytomt)
  Granskningstiden pågår 15 februari - 10 mars 2019. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 10 mars. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Lekebergs kommun
  Kommunstyrelsen
  716 81 Fjugesta

  E-post
  information.lekeberg@lekeberg.se

  Läs mer

Övriga anslag