Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-05
  Anslaget publicerades: 2021-05-05Du kan överklaga till och med: 2021-05-27
  Läs mer
 • Sydnärkes byggnämnd 2021-04-29
  Anslaget publicerades den 2021-05-04.
  Du kan överklaga till och med den 2021-05-26.

  Läs mer
 • Kommunfullmäktige 2021-04-26
  Anslaget publicerades den 2021-04-29.
  Du kan överklaga till och med 2021-05-20

  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-20
  Anslaget publicerades: 2021-04-20Du kan överklaga till och med: 2021-05-12
  Läs mer

Öppna sammanträden

Kungörelser


 • Meddelande om antagande: Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. (Norra berga industriområde)
  Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun antog 2021-04-26 (§ 38) Detaljplan för Fjugesta 1:2 m.fl. (Norra Berga industriområde) Lekebergs kommun, Örebro län. Justering av protokoll med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2021-04-29.

  Överklagan skall vara inskickad senast 2021-05-20.

  Läs mer

Övriga anslag