Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Sydnärkes IT-nämnd
  Anslaget publicerades 2021-02-24Du kan överklaga till och med: 2021-03-18
  Läs mer
 • Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 2021-02-04
  Anslaget publicerades den 2021-02-22.
  Du kan överklaga till och med den 2021-03-16.

  Läs mer
 • Brottsförebyggande rådet 2021-02-15
  Anslaget publicerades: 2021-02-22Du kan överklaga till och med: 2021-03-16
  Läs mer
 • Folkhälsoutskottet 2021-02-15
  Anslaget publicerades: 2021-02-22Du kan överklaga till och med: 2021-03-16
  Läs mer
 • Finsam Lekeberg-Örebro 2021-02-12
  Anslaget publicerades: 2021-02-19
  Du kan överklaga till och med: 2021-03-13

  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-18
  Anslaget publicerades: 2021-02-18Du kan överklaga till och med: 2021-03-12
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen 2021-02-16
  Anslaget publicerades: 2021-02-18
  Du kan överklaga till och med: 2021-03-12

  Läs mer
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09
  Anslaget publicerades: 2021-02-12.
  Du kan överklaga till och med: 2021-03-05.

  Läs mer
 • Socialnämnden 2021-02-10
  Anslaget publicerades: 2021-02-10Du kan överklaga till och med: 2021-03-04
  Läs mer
 • Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02
  Anslaget publicerades: 2021-02-09Du kan överklaga till och med: 2021-03-03
  Läs mer
 • Socialnämnden 2021-02-03
  Anslaget publicerades: 2021-02-08Du kan överklaga till och med: 2021-03-02
  Läs mer
 • Kommunfullmäktiges valberedning 2019-06-03
  Anslaget publicerades: 2019-06-03
  Du kan överklaga till och med: 2019-06-25

  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämnden 2019-05-14
  Anslaget publicerades: 2019-05-16
  Du kan överklaga till och med: 2018-06-07

  Läs mer
 • Finsam Lekeberg och Örebro 2019-03-08
  Anslaget publicerades: 2019-03-22
  Du kan överklaga till och med: 2019-05-21

  Läs mer

Öppna sammanträden

Kultur- och bildningsnämndens sammanträde 1 oktober, kl. 13.00 är öppet för allmänheten. Mötet äger rum i kommunhuset i Fjugesta, i sammanträdeslokalen Multen.

Kungörelser


 • Kommunfullmäktige sammanträder 2021-03-01
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida.
  OBS! Med anledning av covid-19 kommer allmänhetens frågestund att utgå. Medborgare i kommunen ges istället möjlighet att skicka in sina frågor via mejl. Skicka din fråga till kommunstyrelsen@lekeberg.se. Märk mejlet med "Fråga till kommunfullmäktige".

  För att minska risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten att följa mötet via webbsändningen. För allmänhet som vill närvara på plats visas webbsändningen i ett rum i anslutning till fullmäktigesalen på Hidinge skola.
  Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 2020-11-30
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida.
  OBS! Med anledning av covid-19 kommer allmänhetens frågestund att utgå. Medborgare i kommunen ges istället möjlighet att skicka in sina frågor via mejl. Skicka din fråga till kommunstyrelsen@lekeberg.se.

  För att minska risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten att följa mötet via webbsändningen. För allmänhet som vill närvara på plats visas webbsändningen i ett rum i anslutning till fullmäktigesalen på Hidinge skola.
  Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 2020-10-19
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida.
  OBS! Med anledning av covid-19 kommer allmänhetens frågestund att utgå. Medborgare i kommunen ges istället möjlighet att skicka in sina frågor via mejl. Skicka din fråga till kommunstyrelsen@lekeberg.se.

  För att minska risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten att följa mötet via webbsändningen. För allmänhet som vill närvara på plats visas webbsändningen i ett rum i anslutning till fullmäktigesalen på Hidinge skola.
  Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 15 juni, kl. 18.30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida.
  OBS! Med anledning av covid-19 kommer allmänhetens frågestund att utgå och vi uppmanar allmänheten att följa mötet via webbsändningen.
  Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder den 27 april kl. 13:00 på Folkets hus, skolvägen 10-12, Kumla
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 24 februari, kl. 18.30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 25 november, kl. 18.30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 23 september kl. 18:30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder den 10 juni 2019 kl. 18:30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Valnämndens preliminära rösträkning, 2019-05-29, "onsdagsräkningen"
  Valnämndens preliminära rösträkning startar kl. 10.00 den 29 maj, sammanträdesrum Multen, kommunhuset Fjugesta. Förrättningen är offentlig.
  Läs mer

Övriga anslag