Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Sydnärkes byggnämnd 2019-05-16
  Anslaget publicerades: 2019-05-22.
  Du kan överklaga till och med: 2019-06-13.

  Läs mer
 • Sydnärkes lönenämnd 2019-05-15
  Anslaget publicerades: 2019-05-21
  Du kan överklaga till och med: 2019-06-10

  Läs mer
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-16
  Anslaget publicerades: 2019-05-16.
  Du kan överklaga till och med: 2019-06-11.

  Läs mer
 • Socialnämnden 2019-05-15
  Anslaget publicerades: 2019-05-16
  Du kan överklaga till och med: 2019-06-07

  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämnden 2019-05-14
  Anslaget publicerades: 2019-05-16
  Du kan överklaga till och med: 2018-06-07

  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämnden 2019-05-14, omedelbar justering
  Anslaget publicerades: 2019-05-15
  Du kan överklaga till och med: 2018-06-06

  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2019-05-07
  Anslaget publicerades: 2019-05-09
  Du kan överklaga till och med: 2019-05-30

  Läs mer
 • Kommunfullmäktige 2019-04-29
  Anslaget publicerades: 2019-05-08.
  Du kan överklaga till och med: 2019-05-30.

  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-06
  Anslaget publicerades: 2019-05-07
  Du kan överklaga till och med: 2019-05-29

  Läs mer
 • Finsam Lekeberg och Örebro 2019-03-08
  Anslaget publicerades: 2019-03-22
  Du kan överklaga till och med: 2019-05-21

  Läs mer

Öppna sammanträden

Kultur- och bildningsnämndens sammanträde 29 januari 2019, kl. 13.00 är öppet för allmänheten. Mötet äger rum i kommunhuset i Fjugesta, i sammanträdeslokalen Multen.

Kungörelser

 • 2019-05-22
  Valnämndens preliminära rösträkning, 2019-05-29, "onsdagsräkningen"
  Valnämndens preliminära rösträkning startar kl. 10.00 den 29 maj, sammanträdesrum Multen, kommunhuset Fjugesta. Förrättningen är offentlig.
  Läs mer
 • 2019-05-14
  Kungörelse från Länsstyrelsen
  Val till Europarlamentet 2019
  Läs mer
 • 2019-02-14
  Underrättelse om granskning: Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av vreta bytomt)
  Granskningstiden pågår 15 februari - 10 mars 2019. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 10 mars. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Lekebergs kommun
  Kommunstyrelsen
  716 81 Fjugesta

  E-post
  information.lekeberg@lekeberg.se

  Läs mer

Övriga anslag