Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Gemensam nämnd för företagshälsovård, tolk- och översättarservice 2024-02-06
  Anslaget publicerades: 2024-02-19
  Du kan överklaga till och med: 2024-03-12

  Läs mer
 • Kommunstyrelsen 2024-02-13
  Anslaget publicerades 2024-02-19
  Du kan överklaga till och med 2024-03-12

  Läs mer
 • Sydnärkes IT-nämnd 2024-02-14
  Anslaget publicerades: 2024-02-19
  Du kan överklaga till och med: 2024-03-12

  Läs mer
 • Sydnärkes överförmyndarnämnd 2024-02-14
  Anslaget publicerades den 2024-02-14
  Du kan överklaga till och med den 2024-03-06

  Läs mer
 • Barn- och utbildningsnämnden 2024-02-06
  Anslaget publicerades: 2024-02-13
  Du kan överklaga till och med: 2024-03-06

  Läs mer
 • Socialnämnden 2024-02-07
  Anslaget publicerades: 2024-02-09Du kan överklaga till och med: 2024-03-02
  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2024-02-07
  Anslaget publicerades: 2024-02-08Du kan överklaga till och med: 2024-03-01
  Läs mer
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-05
  Anslaget publicerades: 2024-02-07
  Du kan överklaga till och med: 2024-02-29

  Läs mer
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-01-29
  Anslaget publicerades: 2024-01-29
  Du kan överklaga till och med: 2024-02-21

  Läs mer
 • Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-12
  Anslaget publicerades: 2023-12-21
  Du kan överklaga till och med: 2024-01-12

  Läs mer
 • Barn- och utbildningsnämnden 2023-11-07
  Anslaget publicerades: 2023-11-14
  Du kan överklaga till och med: 2023-12-06

  Läs mer
 • Barn- och utbildningsnämnden 2023-10-03
  Anslaget publicerades: 2023-10-23Du kan överklaga till och med: 2023-11-14
  Läs mer

Öppna sammanträden

Kungörelser


 • Kommunfullmäktige sammanträder den 26 februari kl. 18:00 på Träffen
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

Övriga anslag