Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Kommunstyrelsen 2021-09-14
  Anslaget publicerades den 2021-09-17.
  Du kan överklaga till och med 2021-10-12.

  Läs mer
 • Sydnärkes IT-nämnd 2021-09-15
  Anslaget publicerades: 2021-09-16
  Du kan överklaga till och med: 2021-10-08

  Läs mer
 • Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 2021-08-26
  Anslaget publicerades den 2021-09-13.
  Du kan överklaga till och med den 2021-10-05.

  Läs mer
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06
  Anslaget publicerades: 2021-09-08
  Du kan överklaga till och med: 2021-09-30

  Läs mer
 • Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31
  Anslaget publicerades: 2021-09-07
  Du kan överklaga till och med: 2021-09-29

  Läs mer
 • Kommunstyrelsen 2021-09-06
  Anslaget publicerades den 2021-09-07
  Du kan överklaga till och med 2021-09-29

  Läs mer
 • Socialnämnden 2021-09-01
  Anslaget publicerades: 2021-09-03Du kan överklaga till och med: 2021-09-25
  Läs mer

Öppna sammanträden

Kungörelser


 • Kommunfullmäktige sammanträder 2021-09-27 kl. 18:30
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida.För att minska risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten att följa mötet via webbsändningen. För allmänhet som vill närvara på plats visas webbsändningen i ett rum i anslutning till fullmäktigesalen på Hidinge skola.Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

Övriga anslag