Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Samordningsförbundet; Finsam Lekeberg och Örebro, 2018-11-26
  Sammanträdesdatum: 2018-11-26
  Justeringsdatum: 2018-11-30.

  Läs mer
 • Sydnärkes byggnämnd 2018-10-18
  Anslaget publicerades: 2018-11-06
  Du kan överklaga till och med: 2018-11-15

  Läs mer

Öppna sammanträden

Kultur- och bildningsnämndens sammanträde 12 december 2018, kl. 13.00 är öppet för allmänheten. Mötet äger rum i kommunhuset i Fjugesta, i sammanträdeslokalen Multen.

Kungörelser

 • 2019-01-11
  Underrättelse om granskning: Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (del av Vreta bytomt)
  Granskningstiden pågår 20 december - 31 januari 2019. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 31 januari. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

  Synpunkter framförs skriftligt till:

  Postadress
  Lekebergs kommun
  Kommunstyrelsen 716 81 Fjugesta

  E-post 

  information.lekeberg@lekeberg.se

  Läs mer

Övriga anslag