Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Barn- och utbildningsnämnden 2023-05-23
  Anslaget publicerades: 2023-05-31
  Du kan överklaga till och med: 2023-06-22

  Läs mer
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-29
  Anslaget publicerades: 2023-05-30
  Du kan överklaga till och med: 2023-06-21

  Läs mer
 • Sydnärkes IT-nämnd 2023-05-10
  Anslaget publicerades: 2023-05-26
  Anslaget tas ned tidigast: 2023-06-20

  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2023-05-24
  Anslaget publicerades: 2023-05-24.
  Du kan överklaga till och med: 2023-06-15.

  Läs mer
 • Sydnärkes lönenämnd 2023-05-10
  Anslaget publicerades: 2023-05-22Du kan överklaga till och med: 2023-06-13
  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2023-05-16
  Anslaget publicerades: 2023-05-19.
  Du kan överklaga till och med: 2023-06-10.

  Läs mer
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-05-15
  Anslaget publicerades: 2023-05-16
  Du kan överklaga till och med: 2023-06-07

  Läs mer
 • Kommunstyrelsen 2023-05-09
  Anslaget publicerades: 2023-05-11
  Du kan överklaga till och med: 2023-06-02

  Läs mer

Öppna sammanträden

Kungörelser

Övriga anslag