Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Kommunstyrelsen 2018-11-13
  Anslaget publicerades: 2018-11-16
  Du kan överklaga till och med: 2018-12-06               

  Läs mer
 • Socialnämnden 2018-11-12
  Anslaget publicerades: 2018-11-14
  Du kan överklaga till och med: 2018-12-06               

  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämnden 2018-11-06
  Anslaget publicerades: 2018-11-08
  Du kan överklaga till och med: 2018-11-30

  Läs mer
 • Sydnärkes byggnämnd 2018-10-18
  Anslaget publicerades: 2018-11-06
  Du kan överklaga till och med: 2018-11-15

  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-29
  Anslaget publicerades: 2018-10-30
  Du kan överklaga till och med: 2018-11-21

  Läs mer
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24
  Anslaget publicerades: 2018-10-26
  Du kan överklaga till och med: 2018-11-19

  Läs mer
 • Folkhälsoutskottet 2018-10-24
  Anslaget publicerades: 2018-10-26
  Du kan överklaga till och med: 2018-11-19

  Läs mer
 • Samordningsförbundet; Finsam Lekeberg och Örebro, 2018-10-01
  Anslaget publicerades: 2018-10-04.
  Du kan överklaga till och med: 2018-12-07.

  Läs mer

Öppna sammanträden

Just nu finns inga kommande sammanträdestider att visa.

Kungörelser

Övriga anslag