Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-22
  Anslaget publicerades: 2020-09-22.
  Du kan överklaga till och med: 2020-10-14.

  Läs mer
 • Brottsförebyggande rådet 2020-09-14
  Anslaget publicerades: 2020-09-17
  Du kan överklaga till och med: 2020-10-09

  Läs mer
 • Folkhälsoutskottet 2020-09-14
  Anslaget publicerades: 2020-09-17
  Du kan överklaga till och med: 2020-10-09

  Läs mer
 • Finsam Lekeberg och Örebro 2020-09-10
  Anslaget publicerades: 2020-09-18
  Du kan överklaga till och med: 2020-10-09

  Läs mer
 • Kommunstyrelsen 2020-09-15
  Anslaget publicerades: 2020-09-17
  Du kan överklaga till och med: 2020-10-09

  Läs mer
 • Gemensam nämnd för företagshälsovård, tolk- och översättarservice 2020-08-26
  Anslaget publicerades: 2020-09-10
  Du kan överklaga till och med: 2020-10-02

  Läs mer
 • Sydnärkes miljönämnd 2020-09-07
  Anslaget publicerades: 2020-09-09
  Du kan överklaga till och med: 2020-10-01

  Läs mer
 • Sydnärkes byggnämnd 2020-09-03
  Anslaget publicerades: 2020-09-08
  Du kan överklaga till och med: 2020-09-30

  Läs mer
 • Sydnärkes IT-nämnd 2020-09-08
  Anslaget publicerades: 2020-09-08
  Du kan överklaga till och med: 2020-09-30

  Läs mer
 • Socialnämnden 2020-09-02
  Anslaget publicerades: 2020-09-04
  Du kan överklaga till och med: 2020-09-26

  Läs mer
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02
  Anslaget publicerades: 2020-09-04
  Du kan överklaga till och med: 2020-09-26

  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämnden 2020-09-01
  Anslaget publicerades: 2020-09-04
  Du kan överklaga till och med: 2020-09-26

  Läs mer
 • Kommunfullmäktiges valberedning 2019-06-03
  Anslaget publicerades: 2019-06-03
  Du kan överklaga till och med: 2019-06-25

  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämnden 2019-05-14
  Anslaget publicerades: 2019-05-16
  Du kan överklaga till och med: 2018-06-07

  Läs mer
 • Finsam Lekeberg och Örebro 2019-03-08
  Anslaget publicerades: 2019-03-22
  Du kan överklaga till och med: 2019-05-21

  Läs mer

Öppna sammanträden

Kultur- och bildningsnämndens sammanträde 1 oktober, kl. 13.00 är öppet för allmänheten. Mötet äger rum i kommunhuset i Fjugesta, i sammanträdeslokalen Multen.

Kungörelser


 • Kommunfullmäktige sammanträder 2020-09-28
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida.
  OBS! Med anledning av covid-19 kommer allmänhetens frågestund att utgå. Medborgare i kommunen ges istället möjlighet att skicka in sina frågor via mejl.

  Vi uppmanar allmänheten att följa mötet via webbsändningen.
  Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 15 juni, kl. 18.30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida.
  OBS! Med anledning av covid-19 kommer allmänhetens frågestund att utgå och vi uppmanar allmänheten att följa mötet via webbsändningen.
  Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder den 27 april kl. 13:00 på Folkets hus, skolvägen 10-12, Kumla
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 24 februari, kl. 18.30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 25 november, kl. 18.30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder 23 september kl. 18:30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder den 10 juni 2019 kl. 18:30 i Hidinge skola
  Handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas under mötet:
  Läs mer

 • Valnämndens preliminära rösträkning, 2019-05-29, "onsdagsräkningen"
  Valnämndens preliminära rösträkning startar kl. 10.00 den 29 maj, sammanträdesrum Multen, kommunhuset Fjugesta. Förrättningen är offentlig.
  Läs mer

 • Underrättelse om granskning: Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av vreta bytomt)
  Granskningstiden pågår 15 februari - 10 mars 2019. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 10 mars. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Lekebergs kommun
  Kommunstyrelsen
  716 81 Fjugesta

  E-post
  information.lekeberg@lekeberg.se

  Läs mer

Övriga anslag