Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättig­heter, barn­konven­tionen, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen gäller alla mellan 0-18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna.

Konventionen består av 54 artiklar. Fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn:

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
  • Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
  • Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Barnkonventionen i Lekebergs kommun

Lekebergs kommun arbetar med att upprätta en handlingsplan gällande arbetet med Barnkonventionen. Syftet med handlingsplanen är att barnperspektivet genomsyra kommunens verksamheter.

Mer information om barnkonventionen