Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättig­heter, barn­konven­tionen, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen gäller alla mellan 0-18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna.

Konventionen består av 54 artiklar. Fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn:

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
  • Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
  • Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Barnkonventionen i Lekebergs kommun

Lekebergs kommun arbetar med att upprätta en handlingsplan gällande arbetet med Barnkonventionen. Handlingsplanen beräknas vara färdig hösten 2020. Syftet med handlingsplanen är att barnperspektivet genomsyra kommunens verksamheter.

Mer information om barnkonventionen