Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Teknisk chef till expanderande Lekeberg


  Avdelningen Teknik och Service har ett brett uppdrag med fokus på infrastruktur, samhällsbyggnad och teknik. Organisatoriskt hör avdelningen hemma i kommunstyrelseförvaltningen.

  Chef för Teknik och Service har det yttersta ansvaret för avdelningen, vilket innebär ett övergripande ledarskap, driva strategiska processer, uppföljning och ekonomi.
  Verksamheten har 65 anställda, fördelade på tre enheter:
  • lokalvård
  • måltid
  • serviceenheten
  • VA med tre medarbetare

  De tre enhetscheferna och medarbetarna inom VA är väl insatta i kommunens verksamhet och besitter stor kunskap både som ledare och inom sina specialistområden.

  För att tillgodose nuvarande och kommande behov av samhällsplanering i Lekeberg, renodlar och förstärks kompetensen och inrättandet av nya roller. Projektet Översiktsplan2024 kommer drivas av en översiktsplanerare, förutom denna tjänst har också rollen som samhällsbyggnadsstrateg tillsatts under 2020. Teknisk chef, översiktsplanerare och samhällsbyggnadsstrateg kommer ha ett nära samarbete och rapporterar samtliga till kommundirektören. Som avdelningschef är du också en aktiv medlem i den strategiska ledningsgruppen.

  Har vi väckt din nyfikenhet på tjänsten? Då har du möjlighet att läsa mera i rollbeskrivningen via länken nedan.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker förskollärare med utvecklingsledaruppdrag till Skattkistan i Fjugesta


  Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt med visionen Sveriges bästa förskola, alltid med barnens bästa framför dina ögon.
  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
  Vi på förskolan Skattkistan har fokus på goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare och arbetar med ständig kvalitetsutveckling av verksamheten.
  Som utvecklingsledare på förskola ansvarar du för att ha en övergripande samordningsroll och vara drivande i förskolans utveckling. Du utgör ett stöd för rektor och arbetar för att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget.
  Du ingår även i rektorns ledningsgrupp tillsammans med andra utvecklingsledare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi behöver modersmålslärare i polska och kurdiska (sorani)!


  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i respektive modersmål. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument.
  Du planerar och genomför lektioner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan är en viktig del av uppdraget.
  Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev.

  Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du lärare i spanska i kombination med annat ämne?


  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning av spanska i årskurs 6-9. Tjänsten är på heltid och du förväntas undervisa i spanska och andra ämnen men undervisningen i spanska är det du kommer att ägna mest tid åt. Vilka andra ämnen som kommer ingå kommer vi tillsammans med dig diskutera utifrån din erfarenhet och skolans behov. I dina arbetsuppgifter kommer även mentorskap att ingå.

  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument.
  Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget.
  Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev.
  Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som vill arbeta som kurator inom öppenvården


  Som medarbetare inom socialtjänsten i Lekebergs kommun får du ett utvecklande, varierat och ansvarfullt arbete. Det finns stora möjligheter för dig att påverka din arbetsdag och att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbetet som pågår.
  Hos oss på Individ- och familjeomsorgen erbjuds du bla:
  - regelbunden professionell handledning
  - friskvårdsersättning
  - flexibel arbetstid

  Som kurator ingår du i ett team tillsammans med ytterligare tre kuratorer som har huvudinriktning mot barn- och familj, och genomför psykosocialt stöd och behandling inom socialtjänstens öppenvård. Teamets arbete syftar till att stärka individers och familjers möjlighet till egen försörjning och ett självständigt liv. Medarbetarna i teamet har alla lite olika inriktningar i arbetet och din del blir att arbeta med ungdomar genom samverkan med skolan och uppsökande verksamhet.

  Du kommer huvudsakligen att arbeta med biståndsbedömda insatser, vilka kan bestå av exempelvis:
  - stödjande och vägledande med föräldrar i deras föräldraskap
  - motiverande, stöttande och bearbetande samtal enskilt eller i grupp
  - våld i nära relationer
  - praktiskt stöd för individer/familjer i möten och i samverkan med interna och externa aktörer
  - förebyggande arbete riktade mot barn och familj


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker förskollärare till förskolan Tummeliten i Fjugesta


  Vi söker nu dig som, tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget, vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt med visionen Sveriges bästa förskola. Alltid med barnens bästa framför dina ögon.
  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Jobb för unga


  Är du mellan 15-20 år och arbetssökande? Vill du ha ett jobb i framtiden där du kan göra skillnad på riktigt? Nu har du chansen att prova på Sveriges viktigaste jobb!

  Jobb för Unga är en ungdomssatsning i höst för att underlätta för ungdomar att komma ut i arbetslivet.

  Inom Lekebergs kommunen kommer det att finnas goda jobbmöjligheter i framtiden. Du har nu chansen att pröva på arbetslivet och få erfarenheter som du kan ta med i ditt CV när du söker jobb. Det kan också vara ett tillfälle för dig att få ett intresse inom ett yrke som du vill studera till i framtiden.

  Som anställd i kommunen kan du möta många olika arbetsuppgifter inom lokalvård, administration eller inom park och vaktmästeri. Service och bemötande är en viktig del när man arbetar i Lekebergs kommun.

  Under anställningen ingår gruppvägledning mot studier som kommer att ske vid fyra olika tillfällen under din anställning. Du får möjligheter att se över dina yrkesval och eventuella studier framtiden. Gruppvägledningen kommer att ge dig tillfälle att lära känna dina styrkor och dina resurser.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se