Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Starta och driva skolverksamhet

Här hittar du information om hur du ansöker och hur processen ser ut för att starta pedgogisk omsorg i egen regi. Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om du får starta pedagogisk omsorg.

Barn som leker med vatten.

Starta pedagogisk omsorg

Du som vill bedriva pedagogisk omsorg i egen regi måste ansöka om godkännande från barn- och utbildningsnämnden. Fyll i och skicka in ansökan och bilagor till barn- och utbildningsförvaltningen god tid innan du beräknar att starta upp din verksamhet.

När en komplett ansökan kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi för att beslutet fattas av nämnden inom sex månader.

1. Läs på om lagar och regler

Innan du tar ställning till att starta pedagogisk omsorg är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som du som huvudman ska följa. Besök Skolverkets webbplats och ta del av information om vad pedagogisk omsorg innebär. Där finns även länkar till annan viktig information, bland annat förskolans läroplan och allmänna råd för pedagogisk omsorg.

2. Skicka in ansökan med bilagor

3. Intervju

När handlingarna är kontrollerade och kompletta kommer du och handläggaren mötas till en intervju. Syftet med intervjun är att få fördjupad kunskap om hur du som huvudman tänkt bedriva verksamheten. Handläggaren ställer frågor för att säkerställa att den pedagogiska omsorgen lever upp till de lagkrav och regler som styr. Under intervjun får du som ansökt också möjlighet att ställa frågor.

Nu visar du också upp utdrag ur polisregistret för alla som ska jobba med barnen och alla över 15 år som finns i hushållet där verksamheten ska bedrivas.

Om något är oklart i samband med intervjun kan du behöva lämna in kompletterande uppgifter i efterhand.

4. Handläggare besöker lokalen

Som en del av handläggningsprocessen görs ett besök i de lokaler/det hem där verksamheten ska bedrivas. Det gör vi för att säkerställa att miljön är lämplig för pedagogisk omsorg.

5. Konsekvensanalys

Efter intervjun och besök i lokalen gör handläggaren en samlad bedömning om den enskilde har insikt i, och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för pedagogisk omsorg. Kommunen tar också ställning till om den pedagogiska omsorgen i enskild regi skulle kunna få några negativa konsekvenser för kommunens motsvarande verksamhet.

När utredningen är klar får du möjlighet att yttra dig om innehållet. Sista svarsdatum står i handlingarna som du får från kommunen.

6. Ansökan beslutas

Utredningen överlämnas för beslut till Barn och utbildningsnämnden. Nämndens beslut kommuniceras till dig som huvudman.

7. Information om start

Om din ansökan beviljas skickar kommunens handläggare ut information om vad du som huvudman behöver göra för att starta verksamheten. Nämndens beslut innehåller datum då verksamheten senast ska startas med gällande beslut.