Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Vilket stöd finns?

På varje skola finns en lokal elevhälsa bestående av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Elevhälsan arbetar som en resurs nära personalen och eleverna. Det är viktigt att elever trivs och känner sig trygga i skolan för att de ska utvecklas och nå goda resultat.

På Lekebergsskolan 7-9 finns dessutom en studie- och yrkesvägledare som bidrar med med sin kompetens i elevhälsan vid behov.

Rektor

Det övergripande ansvaret för alla elevers skolgång ligger hos rektor och det är också rektor som leder elevhälsans arbete.

Specialpedagog

På skolan har specialpedagogen som uppgift att underlätta för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det innebär bland annat att arbeta för att utveckla skolans verksamhet och rutiner för individanpassat stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Kurator

Till kurator kan du som elev vända dig för att prata om situationer i livet som känns jobbiga eller svåra att hantera. Kurator samverkar även med övriga kompetenser i elevhälsan för att arbeta främjande och förebyggande.

Skolsköterska

Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever. Läs mer