Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Extra anpassningar och särskilt stöd

Enligt skollagen ska skolan arbeta med ledning och stimulans för att alla elever ska utvecklas i riktning mot utbildningens mål. En del elever är i behov av ytterligare stöd och skolan ska då ge det stöd som krävs. Det finns två olika typer av stödinsatser - extra anpassningar och särskilt stöd.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Dokumentation av extra anpassningar

De anpassningar som görs, dokumenteras i elevens omdömesblankett i InfoMentor under rubriken Skolans insatser.

Särskilt stöd

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av med ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Utredning

Det särskilda stödet grundar sig på den utredning skolan gör för att ge skolan en förståelse för varför eleven har svårigheter i sin skolsituation och vilka stödinsatser skolan behöver sätta in.

Dokumentation av särskilt stöd

Det särskilda stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet utarbetas utifrån vad utredningen har visat och åtgärderna beslutas sedan av rektor.