Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Skolskjuts

Lekebergs kommun anordnar skolskjuts för de elever som är skolskjutsberättigade. Alla grundskoleelever som vill ha skolskjuts ska ansöka om skolskjuts.