Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans förskola

Telefon:
Hasselmusen 0585-488 46
Älgen 0585-489 64
Igelkotten 0585-489 63
Ekorren 0585-487 69
Räven 0585-482 94

E-post:
mullhyttansforskola@lekeberg.se

Rektor:
Anneli Johansson
Telefon: 0585-489 94
E-post: anneli.johansson@lekeberg.se

Besöksadress:

Mullhytte Letstig 6
716 94 Mullhyttan

Förskolan Mullhyttan

Varmt välkommen till förskolan Mullhyttan. Vi är en förskola med barn i åldrarna 1 till 5 år. Våra fem avdelningar heter Hasselmusen, Igelkotten, Ekorren, Älgen och Räven.

Bild på förskolan i Mullhyttan

Tiden på förskolan i Mullhyttan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten på förskolan präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

På Förskolan Mullhyttan är varje barns utveckling och lärande i fokus.

Mot förskolan arbetar även ett team med specialpedagoger som kan stötta både pedagoger och barn.

Varmt välkommen till Förskolan Mullhyttan!

Barn som vattnar smultronplantor