Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Ventilbyte i Mullhyttan

Pågående fram till och med april

Byte av ventiler i korsningarna Bergabacken – Tryggebodavägen –Furuvägen, Mullhyttan.

Begränsad framkomlighet under pågående arbete.

Under pågående arbete kommer det, under kortare perioder, uppstå driftstopp i vattenförsörjningen. Viss del av arbetet kommer att utföras nattetid.

Vatten finns att hämta vid Furuvägen 15.

När vattnet kommer tillbaka

När vattnet kommer tillbaka kan det förekomma missfärgat vatten och tryckförändringar. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten. Ta tillvara vattnet som du spolar rent med genom att samla upp det i en hink och använd det till att vattna blommorna eller spola toaletten med.

Berörda fastighetsägare får info i brevlådan.