Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Underhållsarbete på vattenledningen ut till Lanna

14 december

Måndag 14 december efter klockan 22:00 kommer underhållsarbete att utföras på vattenledningen ut till Lanna. Störningar i form av missfärgat vatten kan förekomma.