Viktigt meddelande

Aktuell driftinformation

Trafikverket standardhöjer hållplatser i Lanna

oktober 2022 - maj 2023

I oktober kommer Trafikverket att påbörja arbetet med att förbättra och flytta busshållplatser i Lanna. Arbetet kommer att pågå fram till maj 2023. Mer information om projektet finns på trafikverkets hemsida Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Örebro län - www.trafikverket.se.
För att veta hur arbetet eventuellt kommer att påverka dig som bussresenär kommer information komma löpande från Länstrafiken.