Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Planerade åtgärder i Bergaskogens naturreservat

Vintern 2020-2021

Som ett led i skötselplanen för Bergskogens naturreservat planerar kommunen att utföra ett par åtgärder under vintern.

I Ekskogen, se markering på kartan, kommer en underröjning att utföras. Åtgärden syftar till att ekskogen ska bevaras och utvecklas. Röjningen inriktas på underväxande sly och en del hasselbuskar. I samband med röjningen kommer riset att köras bort.

På grund av omfattande barkborreangrepp i reservatet kommer en del granar att tas bort intill elljusspåret. Åtgärden görs som en s.k. trädsäkring, d.v.s. träd som riskerar att falla ner över elljusspåret tas bort eller lämnas som högstubbar. Vissa av granarna kommer även att lämnas kvar i skogen när dom har fällts.

Båda åtgärderna planeras att genomföras under vintern 2020-2021.

Bergaskogen